บริษัทเมดิซายน์ เฮลท์แคร์ จำกัด นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ ซ่อม ดูเเลครบวงจร เลขที่เสียภาษี 0105556110165 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ MANUAL, SEMI AUTO, FULLY AUTOMATIC : CLASS N , CLASS B สนใจสินค้า ติดต่อ 093-447-7991, 994, 995

วิธีการใช้งาน Sturdy SA-232X

วิธีการใช้งานหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ Study SA-232X 16L

1. ขั้นตอนแรกหลังจากแกะออกจากกล่องแล้วหรือพร้อมที่จะใช้งาน

2. เปิดฝาหม้อนึ่ง นากล่องออก(เก็บพวกคู่มือสายไฟ)กล่องใส่อุปกรณ์การนึ่ง

3. เปิดฝาด้านบนหม้อนึ่งใส่น้าเข้าไปในถังพัก(น้ากลั่นบริสุทธิ์ หรือน้าดื่ม) จนถึงระดับที่ Remark ใว้บนสายยางที่ติดอยู่ข้างๆ

4. เปิดวาวล์น้าไปที่ open ปล่อยน้าเข้าไปในห้องนึ่งจนถึงระดับเสมอกับขอบล่างห้องนึ่งแล้วหมุนวาวล์กลับ

5. แล้วปรับปุ่มอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ซึ่งปุ่มจะอยู่ข้างๆ วาวล์ จากนั้นปิดฝาให้สนิท

6. เปิดสวิชส์เครื่อง ปุ่ม power ติด แล้วกดปุ่มตั้งเวลา มี 3 ค่าคือ 4,15,และ30 นาที

7. กดปุ่มสตาร์ท ไฟจะโชว์ที่ Heat คือกาลังลังต้มน้าในห้องนึ่งให้ได้ อุณหภูมิที่121 องศาที่เราตั้งใว้ตอนแรกโดยจะมีเกล์วัดความดันจะแสดง ใช้เวลา 15-20 นาทีในการต้มน้า

8. เมื่ออุณหภูมิขึ้นไปถึง 121 องศาแล้ว ไฟ ดวงที่3 จะติดSteri คือกาลังฆ่าเชื้อ เวลาที่เราเลือกตอนแรกจะเริ่มนับถอยหลัง

9. จากนั้นไฟ ดวงที่ 4 จะติดพร้อมมีเสียงเตือนคือ เสร็จสิ้นการทางาน

10. จากนั้นเราต้องไปที่วาวล์ตอนปล่อยน้าเข้ามาตอนแรก แต่คราวนี้บิดไปที่ draining ตรงกลาง เพื่อปล่อยความดันและน้าออกจากห้องนึ่ง เข็มความดันจะเริ่มลดลง จนถึง 0

11. บิดวาวล์กลับไปที่ close ปิดสวิชส์เครื่อง

12. เปิดฝาหม้อนึ่งทิ้งใว้สัก 15 นาทีเพื่อให้ไอระเหยออกไปให้หมด จากนั้นค่อยนาอุปกรณ์ออกมาใช้

    **** ทั้งนี้ทั้งนั้น ควรศึกษาในคู่มือการใช้งานอีกครั้ง****

Visitors: 94,245
บริษัท เมดิซายน์ เฮลท์แคร์ จำกัด นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ในราคาที่ถูกสุดๆ โทร 093-4477-991 ถึง 5 หรือ 02-024-1441-2 แฟกซ์: 02-024-1443