STE-12-D

  ข้อมูลทั่วไป : 

◊ICANCLAVE D เป็นเครื่องฆ่าเชื้อแบบสเตียริ่งตั้งโต๊ะ ที่มีประเภทสูญญากาศก่อนและหลัง ( Pre and Post Vacuum) Class B สอดคล้องกับมาตรฐานยุโรป EN13060 ใช้พื้นที่น้อยสะดวกต่อการใช้งาน เหมาะสำหรับการฆ่าเชื้อโรคในคลินิกขนาดเล็ก เช่น ทางด้านทันตกรรม คลินิกความงาม                            
◊ICANCLAVE ระบบประตูล็อคนิรภัยเพื่อความปลอดภัยด้วยไฟฟ้า, มีเครื่องพิมพ์ภายนอก ทนทาน ทำงานโดยอัตโนมัติ หม้อไอน้ำที่ใช้งานง่ายและรวดเร็ว 
◊Autoclave แบบตั้งโต๊ะ ทำงานเงียบ ใช้ระบบอัตโนมัติมาพร้อมโปรแกรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
◊เครื่องฆ่าเชื้อ ICANCLAVE D (Class B) สอดคล้องกับมาตรฐานยุโรป EN13060
                                                       ◊Autoclave สร้างไอน้ำได้อย่างอิสระด้วยขดลวดไฟฟ้า สามารถฆ่าเชื้อได้อย่างรวดเร็ว
                                                       ◊Autoclave ใช้การอบแห้งแบบสุญญากาศหลังการฆ่าเชื้อ สามรถฆ่าเชื้อได้อย่างรวดเร็ว
                                                       ◊เครื่องฆ่าเชื้อใช้ถังเก็บน้ำ 1 ถัง แบบแฟลช◊Autoclaveหน้าจอ LCD แสดงเวลาอุณหภูมิและความดันการ                                                          แจ้งเตือนกระบวนการและสภาวะของเครื่องมือ
                                                       ◊ผู้ที่ใช้งานเครื่องฆ่าเชื้อ สามารถใช้งานได้ง่ายและไม่เปลืองพื้นที่  
                                                       ◊ระบบอัตโนมัติของเครื่อฆ่าเชื้อ จะทำงานเมื่อมีระดับความสูงแตกต่างกัน

   ความปลอดภัยและการตรวจสอบ :

          ◊ระบบป้องกันคู่ของเครื่องฆ่าเชื้อ ช่วยป้องกันไม่ให้วงจรเริ่มทำงานหากประตูล็อคไม่ถูกต้อง ระบบนี้ยังป้องกันประตูเปิด ถ้าความดันภายในห้องไม่                  เท่ากับความดันบรรยากาศนอกห้อง
          ◊Autoclave มีวาล์วนิรภัยความดัน ช่วยป้องกันไม่ให้แรงดันเกินในห้องไฟจะถูกตัดโดยอัตโนมัติหากเครื่องฆ่าเชื้อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟฟ้าขัดข้อง
          ◊Autoclave ICANCLAVE D สามารถตรวจจับและระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เพื่อแจ้งรหัสข้อผิดพลาด
          ◊การควบคุมระดับน้ำสูงสุดและต่ำสุด ของเครื่องฆ่าเชื้อ ทำงานด้วยสวิตช์หลัก
          ◊มีระบบแจ้งคำเตือนอัตโนมัติสำหรับการบำรุงรักษา 

      เอกสารอ้างอิง 
   เครื่องพิมพ์ (ตัวเลือก) :
           เครื่องพิมพ์ภายนอกจะเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับ Autoclave ทั้งหมด
   พอร์ต USB :
           ใช้สำหรับเชื่อมต่อ USB ข้อมูลการฆ่าเชื้อทั้งหมดจะถูกเขียนลงใน USB และพร้อมใช้งานได้โดยตรงในเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้การจัดเก็บด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
   หน่วยความจำภายใน :
          เครื่องฆ่าเชื้อ เก็บข้อมูลไว้ 20 รอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติ ในระบบฆ่าเชื้อซึ่งสามารถพิมพ์ออกมาได้ตลอดเวลา


 
Visitors: 136,550